Anna Wilkos

Anna Wilkos

Od października 2016 pracuje jako Quantitative Analyst w State Street, w zespole zajmującym się budowaniem modeli ryzyka kredytowego. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i słuchacz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Temat: Modele ryzyka kredytowego

Data:12:50 – 13:50