Damian Kleczewski

Damian Kleczewski

Inwestor na rynku nieruchomości. Autor książek: Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości, Rozruch inwestycyjny, Poradnik Inwestora Rynku Nieruchomości, Kompendium inwestora. Twórca marki Zrozumieć Nieruchomości i prowadzący audycję w Radiu Kontestacja. Wykładowca studiów MBA Nieruchomości szkoły ASBIRO. Doradca i szkoleniowiec. Specjalizuje się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych w kamienicach oraz wielkiej płycie. Planuje i wyznacza strategie działań remontowych, podatkowych i optymalizacyjnych. Kontakt: www.zrozumiecnieruchomosci.pl i www.kompendiuminwestora.pl

Temat prelekcji: Jak student może zacząć inwestować w nieruchomości? Przykłady strategii inwestycyjnych.
Data: 17 maja, 16:40 – 17:40