Michał Palaczyk

Michał Palaczyk

Giełda zaczął interesować się jeszcze w liceum a jego główną lekturą szkolną była gazeta giełdy parkiet. Bardzo szybko zaczął również inwestować, niestety początki były trudne a pierwszy rachunek giełdowy stracil niemal w całości po kilku miesiącach. W kolejnych latach pracował nad własnym podejściem do inwestycji oraz budowaniem własnej strategii. Aktualnie pracuję w firmie inwestycyjnej Squaber gdzie zajmuje się tworzeniem analiz oraz cotygodniowych spotkań analitycznych dla inwestorów giełdowych. Jego cykliczne podsumowanie bieżących zdarzeń na giełdzie jest najdłuższym programem gieldowym nadawanym na żywo w Polsce. Oprócz działalności edukacyjnej i analitycznej prowadzi również portfele inwestycyjne, gdzie zarządza pieniędzmi firmy prowadzi także kilka strategii inwestycyjnych zarządzanych na zlecenie. Swoje prywatne pieniądze inwestuje głównie w spółki z ukrytym potencjałem oraz kontrakty terminowe na GPW.

Temat:  Jak zostać królem giełdy

Data: 16 maja 16:40 – 17:40